Jump to navigation

Nigeria

Sa'idu Usman Nasamu Dakingari

Date of Birth: 13/09/1959
Place of Birth: Dakin Gari