Wu   Zexian
China

Wu Zexian

Former Chinese Ambassador to Congo-Kinshasa