Wang  Jin-pyng
Taiwan

Wang Jin-pyng

President, Legislative Yuan

Date of Birth: 17/03/1941
Place of Birth: Luju Township, Kaohsiung